top of page
Tarotkurs

TAROTKURS

BOKA

Kostnad: 1990 kr varav 300 kr/anmälningsavgift

Denna kurs är utformad för att hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende kring att göra tarotläggningar för dig själv och andra, samt att få med dig allt du behöver för att komma igång med att integrera Tarot i din vardag. Innehåller teori, praktik och läggningar med både intuition och läsning av kortets betydelse. Kursen består av tre delar. 

 

Tarot är ett underbart verktyg för att hjälpa oss att medvetandegöra saker i vår tillvaro och är stärkande för vår personliga och andliga utveckling.

Del 1

- Tarot historik, vad är tarot.
- Hur du tar hand om och använder din kortlek.
- Stora Arkanan - Arketyperna och människans utvecklingsprocess
- Olika läggningar och intuitionens betyde
lse, både inför dig själv och andra.
- Stora Arkanan: Livskort & Årskort: Hur man räknar ut och gör analys på ditt & andras livskort samt årskort
- Enklare kompendium och lättare förtäring ingår.

Del 2

- Lilla Arkanan - Dess element och korrespondenser
- Tarotkortens numerologi
- Symboler & färger
- Du lär dig olika tarotläggningar.
- Enklare ko
mpendium och lättare förtäring ingår.

Del 3

- Tarotshistoria
- Hovkortens betydelse; attityder, roller & förhållningssätt.
- De individuella kortens betydelser, symbolik och tolkningar.

- Läggningar specifikt för relationer.
- Etik och moral vid sittningar.
- Enklare kompendium och lättare förtäring ingår.

Varmt välkommen att boka din plats på kursen!

 

TAROTKURS (Beryls Salong)

Lördagar 30 Nov, 7 Dec & 14 Dec 2024

Kl. 13:00 - 16:00

Stopvägen 94, Bromma

TAROTKURS 

Under planering - Kommande datum

----

----

Reiki-kurs

REIKI-KURS

BOKA

Kostnad: 3.300 kr varav 300 kr/anmälningsavgift

Reiki är en gammal japansk healing tradition, som är en väldigt enkel form av handpåläggning. När du väl är initierad av reiki-healing bär du med dig den resten av livet och är ingenting som kan försvinna eller "glömmas bort".

Reiki frigör blockeringar i livsenergins flöde och känslor kommer upp till ytan för att läkas, vilket ger ny energi i livet. Du får kraft, mod och tillit att göra positiva förändringar i livet. Med Reiki stärker du kontakten med ditt högre jag och din intuition ökar. När vi väljer att lyssna på vår egen sanning, så uppstår en meningsfull tillvaro med ökat välbefinnande. 

 

Reiki används traditionellt som en vardagligt praktik i familjekretsen för att balansera vardagen, förebygga ohälsa och för att uppnå holistiskt hälsa. 

Kursen är intressant för den som behöver en ytterlig verktyg för behandling av specifika problem, men också för alla som vill ta hand om sig själv och sina närstående.

 

Inga förkunskaper behövs, dock ska du har fått en Reiki behandling nån gång i ditt liv. Vi kommer att arbeta i en mindre grupp av maximalt 6 deltagare. Manual + Fika ingår och du får diplom efter avslutad kurs.

Usui Reiki-Kurs 1, Grundkurs

 

Kurs 1 introducerar grunderna i Reiki och fokuserar på att öppna energikanalen för att börja kunna arbeta med Reiki-energin. Under denna kurs lär sig deltagarna:

 1. Historia och principer: En introduktion till Mikao Usuis liv och de fem principerna som utgör den etiska grunden för Reiki-praktiken.

 2. Energi och energikanal: En förståelse för universell livsenergi (Reiki-energin) och hur den flödar genom energikanalen i kroppen.

 3. Handpositioner: Hur man placerar händerna på sig själv och andra för att börja kanalisera Reiki-energi.

 4. Självbehandling: Tekniker för att ge sig själv Reiki.

 5. Andra tekniker: Hur man ger Reiki till andra människor, djur och även till objekt, såsom vatten och mat.

 6. Initiering: En initiering för att kunna vara en kanal för Reiki-energin.

 7. Vi bokar också upp oss inför ett uppföljningsmöte, ca 21 dagar efter kursen

 

Usui Reiki-Kurs 2

 

Kurs 2 fördjupar förståelsen för Reiki och introducerar användningen av Reiki-symboler för att förstärka och rikta energin. Deltagarna lär sig:

 1. Reiki-symboler: Införandet av tre viktiga Reiki-symboler som ökar energins styrka, möjliggör distansreiki och balanserar mentala och känslomässiga aspekter.

 2. Distansreiki: Hur man skickar Reiki-healing till personer eller situationer på avstånd.

 3. Andlig utveckling: Om hur Reiki kan främja andlig tillväxt och medvetenhet.

 4. Initiering: En initiering som utökar deltagarens förmåga att kanalisera Reiki-energin med hjälp av symbolerna.

 5. Fördjupande tekniker: Lär dig födjupande tekniker, i hur du skickar Reiki-healing.

 6. Vi bokar också upp oss inför ett uppföljningsmöte på plats, för att ses efter kursen.

Varmt välkommen att boka din plats på kursen!

REIKI STEG ETT (Beryls Salong)

Lördag & Söndag 2-3 November 2024

Kl. 11:00 - 15:30 

Stopvägen 94, Bromma

REIKI STEG TVÅ (AQUASPAT)

Lördag & Söndag 3-4 Maj 2025

Kl. 11:00 - 15:30

Fridhemsgatan 48, Stockholm

bottom of page